Pobieranie...

Wierzę Ci, JezuFaryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie (Mt 22, 15)

Wyglądali na pobożnych. Szli za Jezusem krok w krok. Pilnie słuchali Jego słów. Nie spuszczali z Niego oka. Po to, by Go… śledzić. Uzdrowi w szabat? Odpowie inaczej niż powinien? Mamy Go! Możemy Go wreszcie oskarżyć!

więcej »