Roraty - materiały duszpasterskie

Pobieranie...

Ewangelia niedzieliJezus odpowiedział Piłatowi: «Tak, jestem królem. (J 18, 33b-37)

Jezus jest królem. Zgina się przed Nim wszelkie kolano. Całe niebo oddaje Mu chwałę. Wiesz, co jest najciekawsze? Ty też należysz do królewskiej rodziny!

więcej »