Pobieranie...

Wierzę Ci, Jezu


Niektórzy wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28, 17-19)

To zdanie rozkłada mnie na łopatki. Kogo Jezus rozesłał w świat? Komu dał moc udzielania chrztu? Tym… „którzy wątpili”. Nie czekaj, aż będziesz gotowy na to, by opowiadać o Ewangelii. Jezus potrzebuje Cię takiego, jaki jesteś w tej chwili.

więcej »

Zwyciężcy konkursu o gruszę