Pobieranie...

Ewangelia niedzieli


A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. (Łk 24, 46-53)

Jezus uniósł się do nieba z rękoma wyciągniętymi do błogosławieństwa. A zapowiedział, że przyjdzie dokładnie tak samo. Gdy powróci, też będzie błogosławił. Ręce do góry!

więcej »