Pobieranie...

Słuchaj, idź, głoś


J 20, 19-31

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

Tomasz chciał dotknąć Jezusa. Nic w tym złego – Chrystus pozwolił mu dotknąć swoich ran. My też chcielibyśmy poczuć Jego bliskość. Ile razy powtarzasz z wiarą „Pan mój i Bóg mój”, On sam przytula cię do siebie. Jego rany są znakiem miłości do ciebie.

więcej »

Kwiecień 2017

Brak aplikacji