Pobieranie...

Słuchaj, idź, głoś


J 1, 29-34

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Jan pokazał na Jezusa i nazwał go „Barankiem Bożym” Te same słowa słyszymy przed Komunią św. Kościół pokazuje nam Jezusa „tu jest Ten, który was kocha i przebacza”. My też powinniśmy pokazywać na Jezusa jako na ukochanego Zbawiciela.

więcej »

Brak aplikacji