Pobieranie...

Wierzę Ci, Jezu


Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: I. Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15, 38-39)

Zasłona zasłaniała najświętsze miejsce świątyni. Tam przebywał Bóg. Tam mógł wchodzić tylko wybrany kapłan, a miał ten przywilej tylko raz w roku. W chwili śmierci Jezusa zasłona rozdarła się. Bóg wpuścił cię w najświętsze miejsce świata. Do swego rozdartego serca.

więcej »

Zwyciężcy konkursu o gruszę