Pobieranie...

Słuchaj, idź, głoś


Łk 18, 9-14

Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.

Bóg nie chce, żebyśmy się popisywali naszymi sukcesami. Chwalipięta myśli bardziej o sobie niż o Bogu. Celnik jest skromny i pokorny. Nie przechwala się, prosi Boga o przebaczenie. To jego pochwalił Pan Jezus.

więcej »