Pobieranie...

Słuchaj, idź, głoś


Mt 28, 16-20

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Przez chrzest staliśmy się uczniami Pana Jezusa. W tej Jego szkole przygotowujemy się na niebo, uczymy się tego, co jest najważniejsze w życiu: wiary, nadziei i miłości. Mamy tak żyć, aby inni też chcieli „zapisać się” do niebieskiej szkoły.

więcej »

Brak aplikacji