Dyrektor zwraca uwagę pracownikowi:
– Dlaczego spóźnił się pan do pracy?
– Bo tej nocy żona urodziła mi syna
– No dobrze. Ale żeby mi to było ostatni raz!
Pobieranie...