Gdy Pan Jezus żył w Ziemi Świętej, też chodził do szkoły. Znajdowała się ona przy synagodze, uczęszczali do niej tylko chłopcy. Lekcje trwały od 8.00 do 10.00 i od 15.00 do 17.00., czyli 4 godziny dziennie. Pojęcie wakacji było wówczas nieznane. Głównym celem było poznanie jak największej ilości biblijnych wersetów na pamięć. Przedmioty były oparte na Biblii, a uczono wówczas: czytania, pisania, historii, geografii, rachunków, modlitwy. Sprawdź, czy dałbyś sobie radę w tej szkole.

1. Izraelici świetnie znali swoją historię. Wiedzieli, że ojcem narodu wybranego był:
Abraham
Jakub
Mojżesz
2.Wędrując z Egiptu do Ziemi Obiecanej Izraelici doprowadzili w przedziwny sposób do zburzenia murów obronnych Jerycha. Dowódcą był wówczas:
Mojżesz
Eliasz
Jozue
3. Jak nazywa się wysoka góra, na której Mojżesz otrzymał od Pana Boga dwie kamienne tablice z przykazaniami?
Syjon
Synaj
Tabor
4. Jak się nazywa ogromne jezioro w Galilei, po którym Pan Jezus chodził jak po dywanie, a które ma 21 km długości?
Samaria
Genezaret
Judejskie
5. Jaka rzeka spływa z góry Horeb, przepływa przez jezioro i wpływa do Morza Martwego? Nad jej brzegiem nauczał św. Jan Chrzciciel.
Nil
Eufrat
Jordan
6. Z jakiej góry Mojżesz pod koniec długiej wędrówki spoglądał na Ziemię Obiecaną?
Nebo
Moria
Synaj
7. Który z rzymskich cesarzy ogłosił spis ludności, z powodu którego Józef i Maryja poszli do Betlejem?
Cezar August
Kaligula
Neron
8. Przez ile dni i nocy deszcz padał nieprzerwanie w czasie potopu?
50
40
12
9. Co zrobił Noe po wyjściu z arki?
Zbudował ołtarz i modlił się, dziękując za ocalenie
Przeliczył dokładnie zwierzęta
Dziękował rodzinie za wytrzymałość
10. Kto pierwszy modlił się psalmami, gdyż był autorem większości tekstów?
Mojżesz
Noe
Dawid
Spróbuj samodzielnie układać pytania z matematyki, geografii, historii, modlitwy, opierając się na Biblii. Może to być urozmaicenie lekcji religii lub spotkania grupy parafialnej.